กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนามศึกษาวิจัย หนุนทำบ้านนกแอ่นกินรังอย่างสร้างสรรค์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนามศึกษาวิจัย หนุนทำบ้านนกแอ่นกินรังอย่างสร้างสรรค์

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนาม โดยมี นายสมปองทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบทบาทในการพิจารณากฎระเบียบของอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างกลไกให้เกิดการส่งเสริมการทำบ้านนกแอ่นกินรังอย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนานกแอ่นกินรังให้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม การศึกษาทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และประชากรนกแอ่นกินรังในอาคารส่วนบุคคลและการกำหนดแนวทางต่าง ๆ ในการเก็บผลผลิต
Read More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น