กระทรวงการคลังสั่งปิดอาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย ส่งไม้ต่อกองทุนวินาศภัยดูแล

กระทรวงการคลังสั่งปิดอาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย ส่งไม้ต่อกองทุนวินาศภัยดูแล

คลังสั่งปิดอาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย ถอนใบอนุญาต 2 บริษัท หลังไม่สามารถแก้ไขสถานะการเงินได้ตามกฎหมาย เตรียมส่งไม้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยดูแล นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565นายอาคมเติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งกระทรวงการคลังที่670/2565และคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 671/2565ลงวันที่ 1เมษายน 2565ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)และบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4)และ (5)แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2565เป็นต้นไป “คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต บริษัทอาคเนย์ประกันภัย และบริษัทไทยประกันภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามขั้นตอน โดยก่อนหน้านี้คปภ.ได้มีคำสั่งให้ทั้ง 2 บริษัทหยุดรับประกันภัยชั่วคราวและเร่งรัดจ่ายสินไหม พร้อมแก้ไขสถานะทางการเงิน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข และผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทยังยืนยันที่จะไม่เพิ่มทุนและต้องการเลิกกิจการ” ทั้งนี้ เมื่อคปภ.เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน ทางคปภ.จึงเสนอไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่แจ้งไปข้างต้น เนื่องจากบริษัทมีสถานะทางการเงินไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไป โดยคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยคปภ.จะให้กองทุนประกันวินาศภัยดูแลเป็นผู้ชำระบัญชีและดูแลผู้เอาประกันของทั้ง 2 บริษัทต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือในส่วนของการชำระบัญชีคือกองทุนประกันวินาศภัย และมีการประสานกันเบื้องต้น…
Read More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น