บอร์ดบีโอไอเคาะปรับสิทธิประโยชน์สถานีชาร์จอีวีใหม่เอื้อสตาร์ทอัพลงทุนเพิ่ม

บอร์ดบีโอไอเคาะปรับสิทธิประโยชน์สถานีชาร์จอีวีใหม่เอื้อสตาร์ทอัพลงทุนเพิ่ม

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวปรับปรุงประเภทกิจการสถานีชาร์จอีวี 4 ประเด็นเปิดทางสตาร์ทอัพ นักลงทุนรายเล็ก ลงทุนเพิ่มหวังพัฒนาโครงสร้าพื้นฐานรองรับ”อีวี”ตามเป้าหมายรัฐบาลให้ได้โดยเร็ว น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้(7เม.ย.) ว่า บอร์ดบีโอไอได้อนุมัติปรับปรุงสิทธิประโยชน์การให้ส่งเสริมลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า(อีวี)ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 1. เดิมกำหนดให้มีหัวจ่ายประจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 40 หัวจ่าย โดยเป็นประเภท QUICK CHARGE ไม่น้อยกว่า 25% ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เพื่อเปิดทางให้กับผู้ลงทุนที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆ จึงได้เพิ่มเงื่อนไขว่าหากไม่ทำได้ต่ำกว่า 40 หัวจ่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินนิติบุคคล 3 ปี 2. ยกเลิกเงื่อนไขห้ามรับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานราชการอื่นๆ เนื่องจากการขับเคลื่อนให้เกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต้องอาศัยมาตรการหลายประการควบคู่กันไปเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสถานีชาร์จได้เร็วและให้เป็นไปตามแผนงานมากยิ่งขึ้น 3. เดิมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้พัฒนาสถานีชาร์จฯต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 18000 โดยเห็นว่าการติดตั้งสถานีชาร์จหลายสว่นไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆ เช่น คอนโดมิเตรียม ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ การดำเนินการจึงเป็นเรื่องยากจึงยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวและปรับเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. กำหนดให้มีการเสนอแผน EV Charging System โดยพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองโดยเพิ่มทางเลือกให้ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์มบูรณาการหรือแพลตฟอร์มส่วนกลางสำหรับบริหารจัดการเครือข่ายระบบอัดประจุไฟฟ้า เพื่อเชื่อมโยงระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันซึ่งกระทรวงพลังงานจะรับหน้าที่ไปพัฒนาแพลตฟอร์มกลางดังกล่าวในระยะต่อไป “การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในครั้งนี้…
Read More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น