สมอ.ผนึก ส.อ.ท.ทำแผนยุทธศาสตร์อุตฯ อิเล็กทรอนิกส์หนุนไทยสู่สังคมดิจิทัล

สมอ.ผนึก ส.อ.ท.ทำแผนยุทธศาสตร์อุตฯ อิเล็กทรอนิกส์หนุนไทยสู่สังคมดิจิทัล

สมอ.ผนึกกำลัง ส.อ.ท.จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผู้เชี่ยวชาญไทยร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เตรียมรองรับแผนยุทธศาสตร์ IEC พร้อมก้าวสู่สังคมดิจิทัล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมผนึกกำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อรองรับไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้ทัดเทียมกับประชาคมโลก “มติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยมี ส.อ.ท.และ สมอ.เป็นฝ่ายเลขานุการ “ผมเชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทิศทางที่ชัดเจน และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น” นายสุริยะกล่าว นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานบอร์ด กมฟท. กล่าวว่า สมอ. ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (International Electrotechnical Commission-IEC) ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการยอมรับจาก 88 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง สมอ.ได้รับมาตรฐานของ IEC มาใช้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ จะจัดทำมาตรฐานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์…
Read More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น