อบจ.เชียงราย ส่งมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน

เวลา 16.20 น. วันที่ 4 ก.พ. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ […]
Source…
Read More

COVID ZERO สั่นคลอน “ฮับการเงิน” ฮ่องกง

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง นับเป็นเป็นเพียงไม่กี่พื้นที่ในเอเ […]
อ่านข่าวต้นฉบับ: COVID ZERO สั่นคลอน “ฮับการเงิน” ฮ่องกง…
Read More